Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ik doe hierbij afstand van alle vorderingen tegen alle personen die in verband staan met een van de deelnemende scholen en concurrenten.

Ik begrijp de regels van het toernooi en zal mijzelf hier aan houden.

Ik begrijp dat ik deelneem aan een sport die lichamelijk contact heeft.

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor al mijn daden en acties tijdens het bovenstaande toernooi. Ik begrijp de risico’s in deze vorm van de Martial Arts competitie en hierbij stel ik de organisatoren van het evenement en al haar medewerkers, toernooi sponsors en het evenement faciliteit, van elke vorm van letsel, verlies, of dood, niet aansprakelijk terwijl ik de concurrentie aanga in deze competitie.

Ondergetekende verklaart ook dat hij/zij in een goede fysieke conditie verkeert en weet van geen enkele reden waarom ik niet kan deelnemen aan dit Martial Arts evenement.

Ik heb een geldige ziektekostenverzekering.

Divisies of gewichtsklassen zijn onderhevig aan verandering.

In het geval van een noodsituatie, machtig ik hierbij het medisch personeel om handelingen uit te voeren welke medisch noodzakelijk geacht wordt en ik ga akkoord met de kosten van een dergelijke behandeling en draag deze kosten zelf.

Ik ben het eens dat mijn aanwezigheid en/of de prestaties op het toernooi kunnen worden gefotografeerd, gefilmd en gebruikt mogen worden door de organisatoren en sponsors voor broadcast of reproduceren van elke vorm van media. Ik zie daarvan af dus ik heb geen recht op compensatie.

Bovendien (als de deelnemer minderjarig is), verklaar ik hierbij dat ik ouder ben of wettelijke voogd van de hieronder genoemde minderjarige ben;

ik heb elke verstrekking van deze release gelezen en begrepen;

Ik ben wettelijk bevoegd om deze ontheffing aan te gaan;